Gå videre...
 • background image -->
  Løjt Lands Vinterbadere
  Vi har fået en ny badevogn ved Barsø Landing!
 • background image -->
  Velkommen til Løjt Lands Vinterbadere
  Vi bader sammen om vinteren!
 • Background image
  Vinterbadning fra oktober til april
  Vi bader på Løjt Land
  Vi har vores egen sauna
  Løjt Lands Vinterbadere
  Vi nyder det kolde gys!
 • Vinterbadning!
  Bliv medlem af klubben!

Vi vinterbader fordi

Det er sundt for kroppen

Kroppen udskiller hormoner (endorfiner). Man føler et “kick” efterfulgt af fysisk velvære.

Det er en dejlig måde at være sammen på

Vi mødes i forskellige grupper, bader og går i sauna

En tur i saunaen giver velvære - og lyst til en ny badetur

En tur i vandet er godt - men en tur i vandet efter at have været i sauna er endnu bedre!

Vinterbadning er også naturoplevelser

Når vi vinterbader oplever vi også smukke solopgange, blikstille vand, højvande, store bølger efter en østenstorm, is på broen, en smuk og skiftende udsigt til Barsø - og af og til en fuldmåneaften. Man kommer tættere på naturen!


Medlemskab af Løjt Lands Vinterbadere


 • Man skal være over 18 år for at blive medlem
 • Der kan højest optages 60 aktive medlemmer. Vi fører en venteliste.
 • Sæsonen er på 7 måneder: fra oktober til og med april
  Hvis du har været medlem i den foregående sæson, skal du betale kontingent senest den 15.september. Der betales forud for en hel sæson ad gangen.
 • Nye medlemmer skal betale et indmeldelsesgebyr
  Nye medlemmer, samt medlemmer, som ikke har været medlemmer den nærmest foregående sæson, melder sig ind. Nye medlemmer skal betale et indmeldelsesgebyr (engangsbeløb). Man melder sig ind ved at bruge kontaktformularen
 • Gæstebadning: Kr. 35 for et vinterbad med sauna
  Man kan prøve at deltage i en vinterbadning som gæst. Tilmelding til gæstebadning sker via kontaktformularen

Vinterbaderåd


 • Bad aldrig alene!

 • Før du går i vandet

  Tjek badeforhold og kend redningsudstyret

  Pas på is på trappe og bro

  Sænk kroppen roligt i vandet

 • Når du er i vandet

  Træk vejret roligt

  Hold øje med hinanden

  Hold dig tæt ved trappe eller opgang

  Svøm aldrig under isen

 • Pas på dig selv

  Alle raske personer kan vinterbade

  Hvis du har hjerteproblemer eller for højt blodtryk skal du have godkendelse af din læge inden du evt. starter med at vinterbade

  Man må ikke vinterbade, hvis man er forkølet, har feber eller føler sig utilpas.

  Personer påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer må ikke vinterbade


Her mødes vi

Barsø Landing, Barsøvej 190, Aabenraa - P-pladsen ved færgen til Barsø

Vi mødes ved P-pladsen ved Barsø Landing, Barsøvej 190, Løjt.
Her vil vores badevogn være placeret i vinterhalvåret.

Vi kan desværre ikke benytte saunaen i badevognen endnu - vi venter på en bedring i coronasituationen!

Vores badevogn er bl.a. finansieret med støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.Booking

Her kan medlemmer melde sig til de fælles badeture med sauna og andre arrangementer.
Hvis I er en gruppe på maksimum 14, der vil have en spændende oplevelse, tænder vi gerne op i saunaen, og giver jer et ”kick”. Kontakt os via kontaktformularen.

Booking kan også åbnes i fuld skærm i nyt vindue


Fotos

Aktuelle fotos ses normalt på vores facebookside!

Bestyrelsen

Løjt Lands Vinterbadere

Anders Lindenborg

Formand
mail:

Lise Frohn

Sekretær

Leif Nørgaard Lauridsen

Kasserer
mail:

Dorthe Bruhn

Næstformand

Danny Raahauge

Bestyrelsesmedlem

Kontakt:

Vinterbadeklubben kan kontaktes via
mail:


Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, som findes herunder.

Bestyrelsen kan kontaktes via kontaktformularen.


Vedtægter

En kort opsummering af nogle punkter fra vedtægterne.

 • Klubbens formål er gennem udendørs badning, primært fra oktober til april, at opnå sundhed og velvære, samt socialt samvær og kammeratskab blandt medlemmerne
 • Man skal være over 18 år for at blive medlem
 • Der kan maksimalt optages 60 aktive medlemmer. Der føres venteliste.
 • Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 4-6 medlemmer samt en suppleant
 • Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanten for 1 år. Der vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år
 • Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen
 • Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest i juni måned, og indkaldes ved mail, ved opslag i klubben og på. klubbens hjemmeside, med mindst 4 ugers varsel med oplysning om dagsorden.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før.

Her kan du læse den fulde udgave af vedtægterne

Løjt Lands Vinterbadere
nyder det kolde gys


Klubbens historie

'Løjt Lands Vinterbadere' udspringer af klubben 'Nørreskovens vinterbader', som blev startet af Jørn Matzen i 2016

Jørn Matzen havde i nogle år bygget på en transportabel sauna som blev taget i brug i slutningen af december 2016 - og den 1. januar 2017 deltog 12 medlemmer i nytårsbadningen - og den officielle indvielse af saunaen fandt sted den 8. januar 2017.
Klubbens medlemstal voksede hurtigt og behovet for bedre faciliteter betød, at det blev besluttet at danne en ny klub, Løjt Lands Vinterbadere, som kunne danne grundlag for at søge kommunen og fonde om støtte til at skabe bedre rammer for vinterbadningen på Løjt Land.

Her kan du læse mere om klubbens historie


Kontakt klubbenSend en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt